יום ראשון 11 אפריל 2021
קורס פסיכומטרי ברוסית
מכון פסיכומטרי טוב הוא כזה המסוגל להתאים את עצמו לקהל היעד שלו. בעבר, מכונים רבים היו מעבירים קורס המיועד לכלל האוכלוסייה, מבלי להתחשב בצרכים הייחודיים של כל מגזר ומגזר. כיום, המצב שונה לגמרי. לא רק שקורסי הפסיכומטרי מותאמים לכל תלמיד באופן אישי מבחינה מקצועית, אלא גם מבחינת שפת הלימוד, מסלול הלימודים המיועד ומגזר האוכלוסיה שלו הוא שייך.

דוגמא לכך היא קורס הפסיכומטרי המיועד למגזר הרוסי. ההבדל המרכזי בינו לבין קורסים רגילים הוא שפת הלימוד. המדריך בכיתה יעביר את חומר הלימוד ברוסית, ספרי הלימוד וחוברות התרגול יהיו כתובים ברוסית, והבחינה הפסיכומטרית עצמה תיערך אף היא בשפה הרוסית.
הבדל נוסף בין הבחינה הרגילה לזו ברוסית מתבטא בשאלות הפרק ה"מילולי", אשר בוחנות את כישורי הנבחן בשפה הרוסית ולא בשפה העברית. פרק האנגלית נותר ללא שינוי, ואילו השאלות בפרק הכמותי כתובות ברוסית.
ספר לחבר
אימייל הנמען
אימייל השולח
פסיכומטרי
פסיכומטרי - מאמרים
פסיכומטרי - קורס פסיכומטרי
פסיכומטרי - מידע כללי
פסיכומטרי - תרגול
פסיכומטרי - עזרים
סקר מהיר
מהו היום העדיף עליך ללימודי פסיכומטרי ?